Spørgsmål ved ønske om hvalp

Spørgsmål til kommende ejere af hvalp fra Macushla Macree


Alder på husstandens beboere?


Hvilken type bolig bor I i?


Eje eller leje?


Hvor i landet bor I henne?


Hvor mange timer er I væk hjemmefra dagligt?


Har I husdyr i forvejen? Hvis ja, hvilke? hvis nej, har I så erfaring med andre husdyr fra tidligere?


Hvor kender I cardiganen  fra? Har I bare læst om den, fulgt grupper på Facebook, set billeder, kender nogen der har, har mødt på gåture etc?


Hvorfor ønsker I jer netop en Corgi cardigan?  


Hvad ønsker har i til og hvad forventer i af en cardigan? Familiehund, udstilling, hundesport, avl, servicehund eller noget helt andet?


Har I I gjort jer tanker om køn, farve, sind, forældredyr, opvækst, sundhed, osv?


Er der nogle af disse ønsker som er ufravigelige og hvorfor ?


Kender I til hvalpes fysiologi og vækst? 


Og kender I til chondodystroph vækst, som er det en Cardigan har?  


Hvad kender I til cardigans temperament og udfordringer? Aktivitetsniveau? Normaladfærd? 


I er bevidste om at det er en hyrdehund med behov for stimuli til hjerne og krop? Og en gårdhund med meget vokal adfærd? (De gør meget)


Hvor meget tid har I dagligt til at fokusere direkte på hunden?


Hvad er jeres holdning til neutralisering?


Hvad er jeres holdning til kontakt med opdrætter når hvalpen er overdraget? Mener I det har nogen betydning at have kontakt, eller anser I det for ligegyldigt? Og hvorfor det ene eller andet?


Har I allergier i familien? Hvilke ting tåles ikke, hvis der er allergier?


Har I tænkt over,om tiden til hund er der og lysten til det i måske 15 år frem?