Foderværter









At være fodervært for os i Kennel Macushla Macree, er et samarbejde hele hundens liv. Et samarbejde baseret på tillid og gensidig forståelse. Den parameter er nummer 1 og den absolut vigtigste for at det kan lade sig gøre.


At have en udstationeret hund, er en opgave forbundet med stort ansvar overfor både hunden og os som ejere. Man får overdraget en hund, som man skal have i sit liv, som sin egen, men med ejer/opdrætters ret til al avl med hunden og opdrætters ret til at lade hunden gennemgå alt som findes nødvendigt, for at hunden kan indgå i avlsarbejdet i kennelen.


Man skal ikke tage en udstationering ind i sit liv, fordi man ”får en gratis hund”. Det er et helt forkert udgangspunkt. For det at købe hunden er egentlig den mindste del af det hele. Det man skal, hvis man ønsker en udstationering er, at man skal ville være med til, at sikre gode og sunde avlslinjer og avlshunde, så den hund man er vært for, dermed er en del af at sikre racens fremtid. Den hund man er vært for, er nøje udvalgt fordi den besidder alle de egenskaber, vi vurderer er nødvendige og vigtige, for at kunne bidrage positivt til vores opdræt og de hunde som fremover gerne skal kunne glæde både opdræt, familier og folk som ønsker en hund fra os, til specifikke formål.


Når man har en hund i udstationering fra Kennel Macushla Macree, aftaler vi i vores kontrakt, hvilke ting man som vært skal stå for og hvilke ting vi som opdrætter skal stå for. Vi sørger for forsikring af vores hunde. Det kan ske, at en tæve skal have kejsersnit, får en infektion i sit underliv som er behandlingskrævende både inden avl og efter. Disse ting skal vi kunne regne med at forsikringen er til rådighed for. Ansvarsforsikringen er implicit i vores hundes forsikringer. Som fodervært tilbydes man at få mulighed for en forhøjet forsikringssum såfremt det bliver nødvendigt, som giver mulighed for at have adgang til sygebehandling af hunden op til 20.000 kr ekstra pr kalenderår. Selvrisiko ved brug af forsikringen er det eneste, som foderværten skal betale ved sygdoms/skadesbehandling. Alternativt er man velkommen til at tegne en egen sygeforsikring på hunden. Det kan sagtens være en god ide og måske også mere overskueligt for foderværten selv. Men muligheden for at bruge den vi tegner, er altså åben for vores foderværter.

Vi betaler for undersøgelse af hundens øjne, albuer, hofter, DNA og ligeledes udstilling/eksteriørbedømmelse for at hunden opfylder racens etiske kriterier for at indgå i avl. Vi har valgt at lade vores hunde hos foderværter få foder via os. På den måde ved vi at hunden får noget som er specifikt fornuftigt til racen og foderværten betaler kun vores kostpris for det.


En udstationeringshund fra os, må ikke indgå i avl andre steder end hos os. Ej heller når den ved afsluttet avl overdrages til dig som fodervært. Vi er nøje med vores avlslinjer og gør et stort og omkostningstungt forarbejde for at bringe en hund frem til at kunne indgå i avl. Der tænkes nøje over valg af parringspartnere og kombinationer. Det arbejde skal ikke kastes ind i avlspuljen på en af os ikke ønsket måde. Derudover vælger vi en etisk linje med kun at bruge vores tæver til 2 kuld. Den etiske tilgang forsvinder, hvis så en fodervært bare avler videre efterfølgende. Så går du med en fremtidig opdrætter i maven, så er det ikke ved udstationering fra os, du skal påbegynde dette. Der skal du investere i din egen hund og vi hjælper gerne med at finde den rette og hjælpe dig i gang.


At have en udstationeringshund fra os, er meget lig at have sin helt egen familiehund i dagligdagen. Hunden skal indgå i familien, præcis som var hunden din egen. Og de opgaver som skal løses for at hunden kan indgå i avl hos os, aftaler vi altid i god tid. Ønsker du som vært at deltage i udstilling undersøgelser mm, så forsøger vi selvfølgelig at tilgodese dette. Da vi har store krav til de hunde, som skal kunne indgå i vores avl, ved vi godt, at det ikke er en lille opgave at sikre hunden opvækst og levebetingelser, som kan bane vejen for dette. Det betyder altså, at du skal se det som en meget stor tillidserklæring fra vores side, hvis vi byder dig velkommen som fodervært og dermed en del af vores opdræt og fremtid.


Er du ikke skræmt helt væk? Og synes du opgaven kunne være spændende for dig? Så skriv gerne en mail til os og fortæl om dig selv, hvad du kan tilbyde en aktiv hyrdehund og hvorfor du mener, at du er den helt rigtige person til at varetage ansvaret med en udstationeret hund fra os. Vi lover ikke forlods, at det kan blive virkelighed, men ingen får jo et ja! uden at have tilkendegivet sin interesse.


Du skriver til os på mail på kennel@macushlamacree.com






Fodervært for Kennel Macushla Macree